ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"totally destroyed" — Słownik kolokacji angielskich

totally destroyed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zupełnie zniszczyć
  1. destroy czasownik + totally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The main house from 1664 was totally destroyed in 1945.

powered by  eTutor logo