"completely covered" — Słownik kolokacji angielskich

completely covered kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie przykryć
  1. cover czasownik + completely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    If necessary, add just enough water to completely cover fish.