"barely cover" — Słownik kolokacji angielskich

barely cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie przykryj
  1. cover czasownik + barely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Barely covered the check, not much left over for Richard.