Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"partially covered" — Słownik kolokacji angielskich

partially covered kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): częściowo przykryć
  1. cover czasownik + partially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The female in the middle was placed first, being partially covered by the other two.