"partially completed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): częściowo skończyć
  1. complete czasownik + partially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    In the following year, students moved into the partially completed school building.