"fully completed" — Słownik kolokacji angielskich

fully completed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w pełni skończyć
  1. complete czasownik + fully przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The first statement must fully complete before the second can begin.

powered by  eTutor logo