Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"newly completed" — Słownik kolokacji angielskich

newly completed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowo skończyć
  1. complete czasownik + newly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Within a few weeks a fire broke out and nearly destroyed all of the newly completed work.

powered by  eTutor logo