"completely change" — Słownik kolokacji angielskich

completely change kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zmień
  1. change czasownik + completely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He changed completely when I told him about the phone.

powered by  eTutor logo