"normally go" — Słownik kolokacji angielskich

normally go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykle pójdź
  1. go czasownik + normally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I don't normally go that way it's walking through the car park.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo