"gone willingly" — Słownik kolokacji angielskich

gone willingly kolokacja
Popularniejsza odmiana: go willingly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójść z własnej woli
  1. go czasownik + willingly przysłówek
    Luźna kolokacja

    She had willingly gone to him, and he wasn't going to let go.

    Podobne kolokacje: