"gone upstairs" — Słownik kolokacji angielskich

gone upstairs kolokacja
Popularniejsza odmiana: go upstairs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): iść na górę
  1. go czasownik + upstairs przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I have been going upstairs without help for several weeks.

    Podobne kolokacje: