"quickly gone" — Słownik kolokacji angielskich

quickly gone kolokacja
Popularniejsza odmiana: go quickly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko przebyty
  1. go czasownik + quickly przysłówek
    Luźna kolokacja

    And then I went quickly past him through the door.

    Podobne kolokacje: