"umiejscowić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umiejscowić" po polsku

umiejscowić

czasownik
 1. locate ***
  • lokalizować, umiejscowić, znaleźć [TRANSITIVE]
   Rescue services are trying to locate the shipwreck. (Służby ratownicze próbują zlokalizować wrak statku.)
   I can't locate this sound. (Nie potrafię zlokalizować tego dźwięku.)
 2. set *****
  • umiejscowić (umieścić w określonym czasie i miejscu) [TRANSITIVE]
   This film is set in Paris in late 1980s. (Ten film jest umiejscowiony w Paryżu w późnych latach osiemdziesiątych.)
   The hotel is set near a large park. (Hotel jest położony w pobliżu dużego parku.)
 3. localize formal , localise British English formal

Powiązane zwroty — "umiejscowić"

rzeczownik
miejsce = seat +17 znaczeń
umiejscowienie = placement +4 znaczenia
phrasal verb
inne
inne
czasownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo