Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"mieć miejsce" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć miejsce" po polsku

mieć miejsce

phrasal verb
 1. go ahead ***
 1. take place ***
  • mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się, rozgrywać się [nieprzechodni]
   to make something happen, a time for something to occur
   The lecture will take place on Monday. (Wykład odbędzie się w poniedziałek.)
   Where will your wedding take place? (Gdzie odbędzie się twój ślub?)
   The party will take place in the city centre. (Przyjęcie odbędzie się w centrum miasta.)
 1. be the case
  • mieć miejsce, być prawdą
   If that were the case, we would go bankrupt. (Gdyby to była prawda, zbankrutowalibyśmy.)
obrazek do "seat" po polsku obrazek do "area" po polsku obrazek do "location" po polsku obrazek do "site" po polsku Construction on site is progressing: ... obrazek do "venue" po polsku
rzeczownik
 1. seat ****
  • siedzenie, miejsce [policzalny]
   Excuse me, is this seat free? (Przepraszam, czy to miejsce jest wolne?)
   Have a seat, please. (Usiądź, proszę.)
   "Is it okay if I sit here?" "I'm sorry, but this seat is taken." ("Czy mogę tutaj usiąść?" "Przykro mi, ale to miejsce jest zajęte.")
 2. place *****
  • miejsce (lokalizacja, obszar) [policzalny]
   Wroclaw is a nice place to live. (Wrocław jest fajnym miejscem do życia.)
   This is the place where we met. (To jest miejsce, w którym się poznaliśmy.)
   link synonim: space
   zobacz także: location, site
  • miejsce, siedzenie (np. w autobusie) [policzalny]
   Could you save me a place, please? (Czy mógłbyś mi zająć miejsce?)
   If you want, we can swap places. (Jeśli chcesz, możemy zamienić się miejscami.)
   All of the places were taken, so I had to stand the entire time. (Wszystkie miejsca były zajęte, więc musiałam cały czas stać.)
  • miejsce (np. lokal)
   It's a place where you can spend time in a pleasant atmosphere. (To jest miejsce, w którym możesz spędzić czas w przyjemnej atmosferze.)
   This restaurant is a place where you can eat well. (Ta restauracja to miejsce, gdzie można dobrze zjeść.)
   I like this place - I come here very often. (Lubię to miejsce - bardzo często tu przychodzę.)
 3. area *****
  • miejsce, strefa (np. w której nie można palić) [policzalny]
   This is a no-smoking area. (Tutaj nie można palić.)
   He smoked in the non-smoking area despite my warning! (On palił w strefie dla niepalących pomimo mojego upomnienia!)
 4. location ***
  • lokalizacja, położenie, miejsce [policzalny]
   It was an ideal location for a camp. (To była idealna lokalizacja na obóz.)
   He turned on the GPS to find our location. (On włączył GPS'a, aby znaleźć nasze położenie.)
   This location is perfect for a photo shoot. (To miejsce jest idealne do sesji zdjęciowej.)
   zobacz także: place
 5. site *****
  • miejsce (gdzie odbywa się coś ważnego), teren [policzalny]
   These photos show the site of the accident. (Te zdjęcia pokazują miejsce wypadku.)
   Today, this tavern is an important historical site. (Dzisiaj ta gospoda jest ważnym miejscem historycznym.)
   zobacz także: place
  • miejsce (np. bitwy), teren (np. budowy) [policzalny]
   The site of the battle was an ugly view. (Miejsce bitwy było brzydkim widokiem.)
   Entering the building site is strictly forbidden. (Wejście na teren budowy jest ściśle wzbronione.)
 6. room *****
 7. setting ***
  • otoczenie, miejsce, plener [policzalny]
   It's a lovely setting for a house. (To jest urocze miejsce na dom.)
   Our cottage stands in a beautiful setting. (Nasza chatka stoi w pięknym otoczeniu.)
 8. spot , ****
  • miejsce, miejscówka (np. w którym spędzamy czas) [policzalny]
   They're closing our favourite spot! (Zamykają naszą ulubioną miejscówkę!)
   zobacz także: locale
  • miejsce (np. na liście) [policzalny]
   What's your spot on the list of candidates? (Jakie jest twoje miejsce na liście kandydatów?)
   You are on the fifth spot of the reserve list. (Jesteś na piątym miejscu listy rezerwowej.)
   You have a parking spot over there. (Tam masz miejsce parkingowe.)
 9. space *****
  • miejsce (na coś konkretnego) [policzalny lub niepoliczalny]
   The supermarket has 300 parking spaces. (Supermarket ma 300 miejsc parkingowych.)
   You can see the space where it stood. (Możesz zobaczyć miejsce, gdzie to stało.)
   link synonimy: room, place
  • miejsce (ilość informacji zawartych np. w gazecie, książce) [niepoliczalny]
   This space is reserved for my article. (To miejsce jest zarezerwowane na mój artykuł.)
 10. venue *
  • lokal, miejsce (np. spotkania, koncertu) [policzalny]
   The venue is sold out, which means thousands of ticket holders. (Miejsce jest wyprzedane, co przekłada się na tysiące właścicieli biletów.)
   I need one venue for all three weddings. (Potrzebuję jednego miejsca na te trzy wesela.)
 11. niche *
  • miejsce (np. w życiu prywatnym, zawodowym)
   With all due respect, do you really think being a judge is your niche? (Z całym szacunkiem, czy ty naprawdę myslisz, że bycie sędzią jest twoim miejscem?)
 12. position *****
 13. locus
 14. scene ****
  • miejsce (np. wypadku)
   We were asked to leave the scene of the accident. (Zostaliśmy poproszeni o opuszczenie miejsca wypadku.)
 15. placing
 16. elbow room
 17. situs
 18. possie , pozzy
czasownik
 1. belong ***
 1. water room

Powiązane zwroty — "mieć miejsce"

rzeczownik
miasto = town +3 znaczenia
źródło (miejsce, z którego wypływa woda) = spring
serce (miejsce na klatce piersiowej) = heart
knajpa (miejsce gdzie sprzedawany jest alkohol) = bar , pub BrE
punkt (miejsce) = point , pt (skrót)
cień (miejsce, gdzie jest cień) = shade
cel (miejsce, np. ataku) = objective
galeria (miejsce, gdzie można oglądać lub kupić dzieła sztuki) = gallery
piekło (miejsce, gdzie trafiają dusze grzeszników) = hell
grunt (miejsce, sytuacja w której coś się rozwija) = soil
uniwersytet (miejsce) = school , także: skool potocznie
miejscowy = local +1 znaczenie
bar (miejsce, w którym sprzedaje się jeden rodzaj jedzenia lub picia) = bar
obóz (miejsce, gdzie przetrzymywani są ludzie, np. obóz dla uchodźców, koncentracyjny) = camp
chór (miejsce w kościele przeznaczone na organy i dla zespołu śpiewaczego) = choir
mównica (miejsce, z którego przemawia się, np. w parlamencie) = the floor
kciuk (miejsce na ten palec w rękawiczce) = thumb
komora (miejsce w broni, do którego wkłada się kulę) = chamber
skrytka (miejsce, gdzie bawią się dzieci) = den
chata (miejsce, gdzie ktoś mieszka) = crib
ubocze (miejsce, w którym jest się mniej zauważalnym) = shadow
drugi dom (miejsce, w którym spędza się dużo czasu) = second home
harem (miejsce w domu Muzułmanina, w którym mieszkają kobiety) = harem , hareem
kloaka (miejsce, w którym dzieją się niemoralne rzeczy) = sink
przymiotnik
miejscowy = local +5 znaczeń
miejski = urban +3 znaczenia
czasownik
inne
przysłówek
inne

"mieć miejsce" — Słownik kolokacji angielskich

take place kolokacja
 1. take czasownik + place rzeczownik = mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się, rozgrywać się
  Bardzo silna kolokacja

  I took care to take a place well to the back.

get place kolokacja
Popularniejsza odmiana: get a place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć miejsce
 1. get czasownik + place rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  So she hasn't even got a place of her own.

  Podobne kolokacje: