PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"galeria" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "galeria" po polsku

galeria

gehry gallery
rzeczownik
 1. gallery ***
  • galeria (miejsce, gdzie można oglądać lub kupić dzieła sztuki) [policzalny]
   There is an art gallery just round the corner. (Tuż za rogiem znajduje się galeria sztuki.)
   I bought that painting in this new gallery. (Kupiłem tamten obraz w tej nowej galerii.)
  • galeria, balkon, empora (w teatrze, kościele) [policzalny]
   We could sit in the gallery during the show. (Mogliśmy usiąść na balkonie w czasie spektaklu.)
   There is no gallery in this church. (W tym kościele nie ma balkonu (chóru).)
  • galeria (zdjęć)
   Create your own photo gallery! (Stwórz swoją własną galerię zdjęć!)
   She showed them her wedding photo gallery. (Ona pokazała im galerię zdjęć z jej ślubu.)
 2. loft *
  • galeria, chór (w kościele)
   Once the flames create chaos, crawl to the exit under the choir loft. (Kiedy płomienie wywołają chaos, idź do wyjścia pod galerią dla chóru.)
 3. galleria  
 4. deambulatory
 5. long gallery

"galeria" — Słownik kolokacji angielskich

long gallery kolokacja
 1. long przymiotnik + gallery rzeczownik = galeria (część budynku)
  Silna kolokacja

  There was no sense of time in the long gallery, and they could not tell night from day.