ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"galeria sztuki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "galeria sztuki" po polsku

galeria sztuki

obrazek do "art gallery" po polsku
rzeczownik
 1. art gallery  
  We could go to the art gallery, check out some paintings. (Moglibyśmy iść do galerii sztuki, zobaczyć jakieś obrazy.)
  He is selling his work to a local art gallery. (On sprzedaje swoje dzieła miejscowej galerii sztuki.)

"galeria sztuki" — Słownik kolokacji angielskich

art gallery kolokacja
 1. art rzeczownik + gallery rzeczownik = galeria sztuki
  Bardzo silna kolokacja

  The other one will be used as an art gallery.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo