ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"miejscowość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "miejscowość" po polsku

miejscowość

rzeczownik
 1. locality
  • miejscowość, okolica [policzalny]
   Our locality could use some nationwide promotion. (Naszej miejscowości przydałaby się promocja na skalę krajową.)
   This city has one of the most beautiful localities I have even seen. (To miasto ma jedną z najładniejszych okolic, jakie w życiu widziałem.)
 2. populated place  
 3. indigenousness

"miejscowość" — Słownik kolokacji angielskich

populated place kolokacja
 1. populated przymiotnik + place rzeczownik = miejscowość
  Bardzo silna kolokacja

  Then the ship made its way to the south, and four people seem to have been able to reach populated places.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo