MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"położenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "położenie" po polsku

położenie

Locations - The First Tee of Fort Worth
rzeczownik
 1. location ***
  • lokalizacja, położenie, miejsce [COUNTABLE]
   It was an ideal location for a camp. (To była idealna lokalizacja na obóz.)
   He turned on the GPS to find our location. (On włączył GPS'a, aby znaleźć nasze położenie.)
   This location is perfect for a photo shoot. (To miejsce jest idealne do sesji zdjęciowej.)
   zobacz także: place
 2. situation *****
  • usytuowanie, położenie [COUNTABLE]
   The situation of the hotel is very inconvenient to me. (Położenie hotelu jest dla mnie bardzo niedogodne.)
   Lots of tourists come to Poland because of the attractive situation. (Dużo turystów przyjeżdża do Polski z powodu jej atrakcyjnego położenia.)
   link synonim: location
 3. site *****
  • położenie (np. miasta), umiejscowienie (np. pomnika) [COUNTABLE]
   I put the site of the city into the GPS. (Wprowadziłem położenie miasta do GPS-u.)
 4. aspect ***
  • położenie, ustawienie [COUNTABLE]
   The aspect of these rooms is adverse. (Położenie tych pokoi jest niekorzystne.)
   We learned about stars aspect. (Uczyliśmy się o położeniu gwiazd.)
   Who decided on the aspect of the chairs? (Kto zadecydował o ustawieniu krzeseł?)
 5. placement **
  • położenie, umiejscowienie, umieszczenie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   This hotel has a very convenient placement. (Ten hotel ma bardzo wygodne położenie.)
   The placement of my house is great - there is a shop next to it and a bus stop on the other side of the street. (Położenie mojego domu jest świetne - obok jest sklep, a po drugiej stronie ulicy przystanek autobusowy.)
 6. locus
  • miejsce, położenie formal
   We require the precise locus of the facility. (Potrzebujemy dokładnego położenia tej placówki.)
  • położenie (w geometrii i w biologii) technical
 7. footing  
  Both parties have to approach the negotiations at equal footing. (Obydwie strony muszą podejść do negocjacji na równym położeniu.)
 8. bearing , *
  • namiar, położenie (np. wskazywane przez kompas) technical [COUNTABLE]
   In an underground passage you have no bearings except for what the signs provide. (W przejściu podziemnym nie masz poczucia kierunku, oprócz tego co mówią znaki.)
   zobacz także: course
 9. lowering
 10. laying
 11. putting
 12. exposure *** , także: exposal
 13. situs
 14. preplacing
Girl Placing Books on Table | ClipArt ETC
czasownik
 1. put *****
  • postawić, położyć [TRANSITIVE]
   He put the book on the table. (On położył książkę na stole.)
   I am going to put her to bed. (Położę ją do łóżka.)
   I can't remember where I put my glasses. (Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie położyłem moje okulary.)
   link synonim: place
 2. lay ****
  • kłaść, położyć [TRANSITIVE]
   He laid the book on a table. (On położył książkę na stole.)
   Lay your suitcase next to mine. (Połóż swoją walizkę obok mojej.)
   She laid her hand on his shoulder. (Ona położyła rękę na jego ramieniu.)
   Czasownika lay, laid, laid (kłaść, położyć) nie należy mylić z lie, lay, lain (leżeć).
 3. place *****
  • umieścić, położyć, postawić, odłożyć [TRANSITIVE]
   Place the glass next to the plate. (Postaw szklankę obok talerza.)
   Where should I place the chairs? (Gdzie mam umieścić krzesła?)
   She carefully placed the book back in the drawer. (Ona ostrożnie odłożyła książkę z powrotem do szuflady.)
   link synonim: put
 4. bomb ***
 5. whack
 6. fall flat
 7. preplace
phrasal verb
 1. get down *
 2. lay something down , lay down something *
phrasal verb
 1. put something down , także: put down something *
 2. lay something down , lay down something *
czasownik
 1. repose
Beautiful Woman Is Lie Down On The Grass Stock Photo, Picture And ...
phrasal verb
 1. lie down *
 2. stretch out *
  • wyciągać się, położyć się informal
   If you're tired, stretch out on the couch. (Jeśli jesteś zmęczony, wyciągnij się na kanapie.)
   I stretched out on the bed and started reading the book. (Położyłem się na łóżku i zacząłem czytać książkę.)
czasownik
 1. bunk *
phrasal verb
 1. stay up late , stay up *

Powiązane zwroty — "położenie"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
phrasal verb
przysłówek
przed (położenie w przestrzeni) = in front
inne

powered by  eTutor logo