"położenie szkoły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "położenie szkoły" po polsku

"położenie szkoły" — Słownik kolokacji angielskich

school setting kolokacja
  1. school rzeczownik + setting rzeczownik = położenie szkoły
    Silna kolokacja

    This became the first place, outside of a medical school setting, which research on the disease was done.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo