"lowering" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lowering" po angielsku — Słownik polsko-angielski

lowering

rzeczownik
 1. obniżka, zniżka
 2. opuszczenie (flagi), położenie (masztu)
 3. zniesienie (ograniczeń)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. ponury, groźny
przymiotnik
 1. dolny, niższy (znajdujący się poniżej czegoś)
  He bit his lower lip. (On zagryzł dolną wargę.)
  His lower limbs were not working. (Jego dolne kończyny były niesprawne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. obniżać, redukować [TRANSITIVE]
  They finally agreed to lower the price. (Oni ostatecznie zgodzili się obniżyć cenę.)
  We should lower the number of our workers. (Powinniśmy zredukować liczbę naszych pracowników.)
 2. spuszczać, zniżać (np. głowę) [TRANSITIVE]
  She had to lower her head to get through the door. (Ona musiała zniżyć głowę, żeby przejść przez drzwi.)
 3. ściszać (głos) [TRANSITIVE]
  Because the baby was sleeping, he lowered his voice. (Ponieważ dziecko spało, on ściszył swój głos.)
  Could you lower your voice? This is not a fair. (Mógłbyś ściszyć głos? Nie jesteśmy na jarmarku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. ponura mina, groźna mina [COUNTABLE]
  I'm not scared of your lower. (Nie boję się twojej groźnej miny.)
  His lower made my baby cry. (Jego ponura mina sprawiła, że moje dziecko się popłakało.)
czasownik
 1. sposępnieć, zachmurzyć się, zrobić groźną minę literary [INTRANSITIVE]
  She lowered when I told her not to visit me. (Sposępniała, kiedy jej powiedziałem, żeby mnie nie odwiedzała.)
  She always lours when I tell her about my friend Janet. (Ona zawsze robi groźną minę, kiedy mówię jej o mojej przyjaciółce Janet.)
 2. pociemnieć (np. niebo) literary [INTRANSITIVE]
  The sky lowered, it's going to rain. (Niebo pociemniało, będzie padać deszcz.)
  The sky lowered in a few seconds. (Niebo pociemniało w ciągu kilku sekund.)

Powiązane zwroty — "lowering"

przymiotnik
rzeczownik
phrasal verb
inne
idiom
czasownik