ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"lower oneself" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lower oneself" po angielsku

lower oneself

idiom
 1. upadlać się
obrazek do "low" po polsku
przymiotnik
 1. niski, niewielki (cena, dochód, kwota)
  My income is low. (Mój dochód jest niski.)
  This is a low price. (To jest niewielka cena.)
  I need a low sum of money. (Potrzebuję niewielkiej kwoty pieniędzy.)
 2. niski (budynek, przedmiot)
  This building is very low. (Ten budynek jest bardzo niski.)
  It's the lowest price I can give you. (To najniższa cena, jaką mogę ci zaoferować.)
  The worst thing in winter are low temperatures. (Najgorszą rzeczą w zimie są niskie temperatury.)
 3. cichy, niski (głos, dźwięk, ton)
  Her voice is so low that I can't hear her. (Jej głos jest tak niski, że jej nie słyszę.)
  Some birds can sing in low tones. (Niektóre ptaki potrafią śpiewać niskie dźwięki.)
 4. nisko położony
  His house is low in the mountains. (Jego dom jest nisko położony w górach.)
  Wrocław is low city. (Wrocław jest miastem nisko położonym.)
 5. niski (np. stan zapasów, stan baterii)
  The battery is low. (Stan baterii jest niski.)
 6. zdołowany, przybity
  Why are you so low? (Dlaczego jesteś taki przybity?)
  He's low because he failed his driving test. (On jest zdołowany, bo nie zdał egzaminu na prawo jazdy.)
 7. podły, chamski, wątpliwej jakości
  That comment was low, I feel hurt. (Ten komentarz był chamski, czuję się pokrzywdzony.)
  I never knew you were so low. (Nigdy nie wiedziałem, że jesteś taki podły.)
rzeczownik
 1. niż (obszar niskiego ciśnienia)
  Poland will be in the low pressure area tomorrow. (Polska będzie się znajdować jutro w strefie niskiego ciśnienia.)
  We can sense a low pressure today. (Możemy dzisiaj odczuć niskie ciśnienie.)
 2. niska cena, niski poziom (najniższy punkt)
  He has a low level of ambitions. (On ma niski poziom ambicji.)
 3. dołek
  przeciwieństwo: high
czasownik
 1. zamuczeć, zaryczeć termin literacki
  The cow pasturing on the field lowed. (Krowa pasąca się na polu zamuczała.)
  Why is your cow lowing so loudly? (Dlaczego twoja krowa muczy tak głośno?)
przysłówek
 1. nisko, przy ziemi
  Is it low or high? (Czy to jest nisko czy wysoko?)
  Just lay low and relax. (Połóż się nisko i odpocznij.)
przymiotnik
 1. dolny, niższy (znajdujący się poniżej czegoś)
  He bit his lower lip. (On zagryzł dolną wargę.)
  His lower limbs were not working. (Jego dolne kończyny były niesprawne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. obniżać, redukować [przechodni]
  They finally agreed to lower the price. (Oni ostatecznie zgodzili się obniżyć cenę.)
  We should lower the number of our workers. (Powinniśmy zredukować liczbę naszych pracowników.)
 2. spuszczać, zniżać (np. głowę) [przechodni]
  She had to lower her head to get through the door. (Ona musiała zniżyć głowę, żeby przejść przez drzwi.)
 3. ściszać (głos) [przechodni]
  Because the baby was sleeping, he lowered his voice. (Ponieważ dziecko spało, on ściszył swój głos.)
  Could you lower your voice? This is not a fair. (Mógłbyś ściszyć głos? Nie jesteśmy na jarmarku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. ponura mina, groźna mina [policzalny]
  I'm not scared of your lower. (Nie boję się twojej groźnej miny.)
  His lower made my baby cry. (Jego ponura mina sprawiła, że moje dziecko się popłakało.)
czasownik
 1. sposępnieć, zachmurzyć się, zrobić groźną minę termin literacki [nieprzechodni]
  She lowered when I told her not to visit me. (Sposępniała, kiedy jej powiedziałem, żeby mnie nie odwiedzała.)
  She always lours when I tell her about my friend Janet. (Ona zawsze robi groźną minę, kiedy mówię jej o mojej przyjaciółce Janet.)
 2. pociemnieć (np. niebo) termin literacki [nieprzechodni]
  The sky lowered, it's going to rain. (Niebo pociemniało, będzie padać deszcz.)
  The sky lowered in a few seconds. (Niebo pociemniało w ciągu kilku sekund.)