ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dołek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dołek" po polsku

dołek

golf-ball-hole-wallpaper
rzeczownik
 1. cup ***** , C (skrót)
  • dołek (w grze w golfa) American English [policzalny]
   I hit the last cup and won. (Trafiłem w ostatni dołek i wygrałem.)
   This is the last cup, don't screw this up. (To ostatni dołek, nie schrzań tego.)
 2. low , *****  
  przeciwieństwo: high
 3. hole ****
  • dołek (w grze w golfa) [policzalny]
   He hit almost every hole. (Trafił w prawie każdy dołek.)
   There are 18 holes in golf. (W golfie jest 18 dołków.)
 4. dimple
 5. trough
 6. blue devils
 7. black dog
 8. fossette
 9. faveolus
 10. vallecula

"dołek" — Słownik kolokacji angielskich

black dog kolokacja
 1. black przymiotnik + dog rzeczownik = chandra, dół, dołek, depresja
  Bardzo silna kolokacja

  But if it had not been for the black dog, he would have gone back.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo