"little dog" — Słownik kolokacji angielskich

little dog kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało psa
  1. little przymiotnik + dog rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Next he'll be asking you to buy him a little white dog.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo