BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"black hair" — Słownik kolokacji angielskich

black hair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czarne włosy
  1. black przymiotnik + hair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, people with brown or black hair are found all across the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo