"big dog" — Słownik kolokacji angielskich

big dog kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży pies
  1. big przymiotnik + dog rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He almost let go of the big dog, and then decided not to.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo