Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"slide" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "slide" po angielsku

slide ***

obrazek do "slide" po polsku Timp Dayhike | Mountain Photographer : a journal by Jack Brauer obrazek do "slide" po polsku obrazek do "slide" po polsku obrazek do "slide" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: slid past tense, slid past participle
 1. ślizgać się [przechodni/nieprzechodni]
  Don't slide on the ice, you'll fall down! (Nie ślizgaj się na lodzie, bo upadniesz!)
  You can slide, but don't cry if you fall! (Możesz się ślizgać, ale nie płacz jak upadniesz!)
  Let's go and slide on ice, it will be fun. (Chodźmy poślizgać się na lodzie, będzie fajnie.)
 2. obsunąć się, osunąć się [nieprzechodni]
  The stones slid from the cliff. (Kamienie obsunęły się z klifu.)
  She slid from my arms. (Ona osunęła się z moich ramion.)
  The land slid because of the heavy rainfall. (Ziemia osunęła się z powodu intensywnych opadów.)
 3. wysunąć się, wyślizgnąć się [przechodni/nieprzechodni]
  My phone slid out of my pocket. (Mój telefon wysunął się z mojej kieszeni.)
  I hope this laptop won't slide out of your hands, it was really expensive. (Mam nadzieję, że ten laptop nie wyślizgnie ci się z rąk, był naprawdę drogi.)
  The soap slid out of my hands. (Mydło wyślizgnęło mi się z rąk.)
 4. spaść, spadać (np. ceny) [nieprzechodni]
  The prices will slide when summer is over. (Ceny spadną, kiedy lato się skończy.)
  I'll buy this shirt when the price slides. (Kupię tę koszulę, kiedy cena spadnie.)
  The price of your book has been sliding. (Cena twojej książki spada.)
 5. pogarszać się, pogrążać się [nieprzechodni]
  Don't say that, you will only slide. (Nie mów tego, tylko się pogrążysz.)
  That last date completely slid me. (Ta ostatnia randka całkowicie mnie pogrążyła.)
 6. przesuwać (np. palcem po ekranie)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zjeżdżalnia [policzalny]
  There are three slides in this waterpark. (W tym aquaparku są trzy zjeżdżalnie.)
  This slide is too high for small children. (Ta zjeżdżalnia jest za wysoka dla małych dzieci.)
  My son fell off the slide and broke his arm. (Mój syn spadł ze zjeżdżalni i złamał sobie rękę.)
 2. spadek (np. cen) [tylko liczba pojedyncza]
  We expect a huge slide of prices next month. (W przyszłym miesiącu spodziewamy się dużego spadku cen.)
  I don't mind a slide of prices. (Nie przeszkadza mi spadek cen.)
 3. slajd, przeźrocze [policzalny]
  The teacher showed us some old slides. (Nauczyciel pokazał nam kilka starych przeźroczy.)
  There was a portrait of a family on the slide. (Na slajdzie był portret rodziny.)
 4. pogorszenie [tylko liczba pojedyncza]
  We've noticed a slide in Mark's health. (Zaobserwowaliśmy pogorszenie zdrowia Marka.)
  The slide in his health worries me. (Pogorszenie jego zdrowia mnie martwi.)
 5. szkiełko (umieszczamy na nim preparat do oglądania pod mikroskopem) [policzalny]
  Clean the slide, otherwise we won't see properly under the microscope. (Wyczyść szkiełko, bo inaczej nie będziemy widzieć odpowiednio pod mikroskopem.)
  She mounted a sample on the slide. (Ona umieściła próbkę na szkiełku.)
 6. portamento (część przesuwna instrumentów dętych) [policzalny]
  A slide is used to change the note. (Portamento jest używane do zmiany dźwięku.)
 7. ślizg [policzalny]
  I saw your slide and fall and I couldn't stop laughing! (Widziałem twój ślizg i upadek i nie mogłem przestać się śmiać!)
  His slide looked really funny. (Jego ślizg wyglądał naprawdę zabawnie.)
 8. osunięcie (np. błota, kamieni) [policzalny]
  A sudden slide of rocks caused a car accident. (Nagłe osunięcie się skał spowodowało wypadek samochodowy.)
  These posts prevent the slide of the rocks. (Te słupy zapobiegają osunięciu się tych skał.)
 9. wsuwka do włosów, wsuwka  BrE [policzalny]
  Do you have a slide? My bun is falling apart. (Masz wsuwkę do włosów? Mój kok się rozpada.)
  I've lost all my slides. (Zgubiłam wszystkie wsuwki do włosów.)
  I've had so many slides and now I can't even find one. (Miałam tyle wsuwek do włosów, a teraz nie mogę znaleźć nawet jednej.)
 10. klapek, but wsuwany [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zamek pistoletowy (przesuwana część półautomatycznych pistoletów)
rzeczownik
 1. pasek informacyjny (u dołu ekranu telewizora, wyświetlany w trakcie trwania programu)

Powiązane zwroty — "slide"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
idiom
let something slide = zaniedbywać coś (np. obowiązki) +1 znaczenie
inne
czasownik
kolokacje