KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"slide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slide czasownik

slide + rzeczownik
Kolokacji: 27
slide one's hand • slide one's arm • slide one's fingers • slide one's feet • slide down one's cheeks • ...
czasownik + slide
Kolokacji: 12
begin to slide • begin sliding • start sliding • start to slide • continue to slide • ...
slide + przyimek
Kolokacji: 52
slide down • slide into • slide off • slide out • slide across • slide over • slide through • slide under • slide along • slide onto • ...
slide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 80
slide open • slide away • slide forward • slide aside • slide slowly • slide sideways • slide easily • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. slide open = rozsuwaj się slide open
2. slide away = ulotnij się slide away
3. slide forward = przesuń do przodu slide forward
4. slide aside = pośliźnij się na bok slide aside
5. slide slowly = pośliźnij się wolno slide slowly
6. slide sideways = pośliźnij się w bok slide sideways
7. slide easily = pośliźnij się łatwo slide easily
8. slide smoothly = pośliźnij się płynnie slide smoothly
9. slide backwards = pośliźnij się do tyłu slide backwards
10. slide silently = pośliźnij się cicho slide silently
11. slide backward = pośliźnij się do tyłu slide backward
12. slide quickly = pośliźnij się szybko slide quickly
13. slide further = pośliźnij się dalej slide further
14. slide gently = pośliźnij się łagodnie slide gently
15. slide apart = pośliźnij się osobno slide apart
16. slide quietly = pośliźnij się cicho slide quietly
17. slide downward = zjeżdżalnia w dół slide downward

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.