14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"slide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slide czasownik

slide + rzeczownik
Kolokacji: 27
slide one's hand • slide one's arm • slide one's fingers • slide one's feet • slide down one's cheeks • ...
czasownik + slide
Kolokacji: 12
begin to slide • begin sliding • start sliding • start to slide • continue to slide • ...
slide + przyimek
Kolokacji: 52
slide down • slide into • slide off • slide out • slide across • slide over • slide through • slide under • slide along • slide onto • ...
slide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 80
slide open • slide away • slide forward • slide aside • slide slowly • slide sideways • slide easily • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(2) away, forth
Kolokacji: 2
(3) forward, backwards, backward
Kolokacji: 3
(4) aside, apart
Kolokacji: 2
1. slide easily = pośliźnij się łatwo slide easily
2. slide silently = pośliźnij się cicho slide silently
3. slide right = prawo zjeżdżalni slide right
4. slide comfortably = pośliźnij się wygodnie slide comfortably
5. slide lazily = pośliźnij się leniwie slide lazily
(11) downward, upward
Kolokacji: 2
(13) free, freely
Kolokacji: 2
(14) simply, merely
Kolokacji: 2
(15) noiselessly, soundlessly
Kolokacji: 2
(16) gracefully, awkwardly
Kolokacji: 2
(17) hard, heavily
Kolokacji: 2
(19) deftly, expertly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.