"slide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slide czasownik

slide + rzeczownik
Kolokacji: 27
slide one's hand • slide one's arm • slide one's fingers • slide one's feet • slide down one's cheeks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) hand, finger
Kolokacji: 4
(3) foot, door, leg, horse
Kolokacji: 4
2. slide the way = pośliznąć się droga slide the way
3. slide down one's throat = zjeżdżalnia w dół czyjś gardło slide down one's throat
4. slide one's body = zjeżdżalnia czyjś ciało slide one's body
5. slide down one's face = zjeżdżalnia w dół czyjś twarz slide down one's face
6. slide down one's back = zjeżdżać w dół czyjś tył slide down one's back
7. slide down one's body = zjeżdżalnia w dół czyjś ciało slide down one's body
8. slide off one's shoulders = zjeżdżalnia daleko czyjś ramiona slide off one's shoulders
9. slide off one's back = zjeżdżalnia daleko czyjś tył slide off one's back
10. slide one's tongue = zjeżdżalnia czyjś język slide one's tongue
11. slide down one's shoulder = zjeżdżalnia w dół czyjś ramię slide down one's shoulder
12. slide down one's nose = zjeżdżalnia w dół czyjś nos slide down one's nose
(5) partway
Kolokacji: 1
czasownik + slide
Kolokacji: 12
begin to slide • begin sliding • start sliding • start to slide • continue to slide • ...
slide + przyimek
Kolokacji: 52
slide down • slide into • slide off • slide out • slide across • slide over • slide through • slide under • slide along • slide onto • ...
slide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 80
slide open • slide away • slide forward • slide aside • slide slowly • slide sideways • slide easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.