BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"slide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slide czasownik

slide + rzeczownik
Kolokacji: 27
slide one's hand • slide one's arm • slide one's fingers • slide one's feet • slide down one's cheeks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) hand, finger
Kolokacji: 4
(3) foot, door, leg, horse
Kolokacji: 4
2. slide the door = pośliznąć się drzwi slide the door
3. slide one's legs = zjeżdżalnia czyjś nogi slide one's legs
4. slide off one's horse = zjeżdżalnia daleko czyjś koń slide off one's horse
(5) partway
Kolokacji: 1
czasownik + slide
Kolokacji: 12
begin to slide • begin sliding • start sliding • start to slide • continue to slide • ...
slide + przyimek
Kolokacji: 52
slide down • slide into • slide off • slide out • slide across • slide over • slide through • slide under • slide along • slide onto • ...
slide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 80
slide open • slide away • slide forward • slide aside • slide slowly • slide sideways • slide easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.