BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"slide forward" — Słownik kolokacji angielskich

slide forward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przesuń do przodu
  1. slide czasownik + forward przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She slid forward in time, as that was the only way to go from here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo