ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"slide away" — Słownik kolokacji angielskich

slide away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ulotnij się
  1. slide czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It came as the drug took control and she began to slide away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo