"slide down into" — Słownik kolokacji angielskich

slide down into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wślizgnij się w dół
  1. slide czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    She nodded once, slid down into bed, and turned away from him.

    Podobne kolokacje: