"slide against" — Słownik kolokacji angielskich

slide against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się przeciwko
  1. slide czasownik + against przyimek
    Silna kolokacja

    "You startled me," she said while the hot water slid against her back.

    Podobne kolokacje: