14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"slide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slide czasownik

slide + rzeczownik
Kolokacji: 27
slide one's hand • slide one's arm • slide one's fingers • slide one's feet • slide down one's cheeks • ...
czasownik + slide
Kolokacji: 12
begin to slide • begin sliding • start sliding • start to slide • continue to slide • ...
slide + przyimek
Kolokacji: 52
slide down • slide into • slide off • slide out • slide across • slide over • slide through • slide under • slide along • slide onto • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
1. slide against = pośliznąć się przeciwko slide against
2. slide beside = pośliznąć się obok slide beside
3. slide away from = ulatniać się z slide away from
4. slide down into = wślizgnij się w dół slide down into
5. slide inside = pośliźnij się do środka slide inside
6. slide out of = wysuwać się z slide out of
7. slide down to = zjeżdżać w dół aby slide down to
8. slide out from = wysuwać się z slide out from
9. slide towards = pośliznąć się w kierunku slide towards
10. slide down from = zjeżdżać w dół z slide down from
11. slide without = pośliźnij się na zewnątrz slide without
12. slide after = pośliźnij się potem slide after
13. slide of = pośliznąć się z slide of
slide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 80
slide open • slide away • slide forward • slide aside • slide slowly • slide sideways • slide easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.