"slide out from" — Słownik kolokacji angielskich

slide out from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysuwać się z
  1. slide czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    He shouted, and his feet slid out from under him.

    Podobne kolokacje: