14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"slide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slide czasownik

slide + rzeczownik
Kolokacji: 27
slide one's hand • slide one's arm • slide one's fingers • slide one's feet • slide down one's cheeks • ...
czasownik + slide
Kolokacji: 12
begin to slide • begin sliding • start sliding • start to slide • continue to slide • ...
slide + przyimek
Kolokacji: 52
slide down • slide into • slide off • slide out • slide across • slide over • slide through • slide under • slide along • slide onto • ...
slide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 80
slide open • slide away • slide forward • slide aside • slide slowly • slide sideways • slide easily • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(2) away, forth
Kolokacji: 2
(3) forward, backwards, backward
Kolokacji: 3
(4) aside, apart
Kolokacji: 2
1. slide sideways = pośliźnij się w bok slide sideways
2. slide further = pośliźnij się dalej slide further
3. slide inside = pośliźnij się do środka slide inside
4. slide downhill = pośliźnij się w dół slide downhill
5. suddenly slide = nagle pośliźnij się suddenly slide
6. slide together = pośliźnij się razem slide together
7. slide headfirst = pośliźnij się na głowę slide headfirst
8. finally slide = w końcu pośliźnij się finally slide
9. slide halfway = pośliźnij się w połowie drogi slide halfway
10. slide helplessly = pośliźnij się bezradnie slide helplessly
11. gradually slide = stopniowo pośliźnij się gradually slide
12. slide faster = pośliźnij się szybciej slide faster
13. slide inexorably = pośliźnij się nieubłaganie slide inexorably
14. slide neatly = pośliźnij się schludnie slide neatly
15. slide abruptly = pośliźnij się nagle slide abruptly
16. slide reluctantly = pośliźnij się niechętnie slide reluctantly
17. slide safely = pośliźnij się bezpiecznie slide safely
18. slide sharply = pośliźnij się ostro slide sharply
19. slide sinuously = pośliźnij się kręto slide sinuously
20. slide ashore = pośliźnij się do brzegu slide ashore
21. slide westward = pośliźnij się na zachód slide westward
22. slide majestically = pośliźnij się majestatycznie slide majestically
23. slide pleasantly = pośliźnij się miło slide pleasantly
24. slide deep = pośliźnij się głęboko slide deep
25. slide endlessly = pośliźnij się w nieskończoność slide endlessly
(11) downward, upward
Kolokacji: 2
(13) free, freely
Kolokacji: 2
(14) simply, merely
Kolokacji: 2
(15) noiselessly, soundlessly
Kolokacji: 2
(16) gracefully, awkwardly
Kolokacji: 2
(17) hard, heavily
Kolokacji: 2
(19) deftly, expertly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.