ANGIELSKI NA WALENTYNKI -40%Powiedz tak eTutorowi i kup roczny kurs angielskiego 40% taniej!Sprawdź

"slide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slide czasownik

slide + rzeczownik
Kolokacji: 27
slide one's hand • slide one's arm • slide one's fingers • slide one's feet • slide down one's cheeks • ...
czasownik + slide
Kolokacji: 12
begin to slide • begin sliding • start sliding • start to slide • continue to slide • ...
slide + przyimek
Kolokacji: 52
slide down • slide into • slide off • slide out • slide across • slide over • slide through • slide under • slide along • slide onto • ...
slide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 80
slide open • slide away • slide forward • slide aside • slide slowly • slide sideways • slide easily • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. slide open = rozsuwaj się slide open
2. slide closed = zjeżdżalnia zamknęła się slide closed
3. slide wide = pośliźnij się szeroko slide wide
4. slide dangerously = pośliźnij się niebezpiecznie slide dangerously
(2) away, forth
Kolokacji: 2
(3) forward, backwards, backward
Kolokacji: 3
(4) aside, apart
Kolokacji: 2
(11) downward, upward
Kolokacji: 2
(13) free, freely
Kolokacji: 2
(14) simply, merely
Kolokacji: 2
(15) noiselessly, soundlessly
Kolokacji: 2
(16) gracefully, awkwardly
Kolokacji: 2
(17) hard, heavily
Kolokacji: 2
(19) deftly, expertly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.