"slide up" — Słownik kolokacji angielskich

slide up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnoś się
  1. slide czasownik + up particle
    Bardzo silna kolokacja

    She hit the control pad and the door slid up.

    Podobne kolokacje: