"slide one's fingers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjeżdżalnia czyjś palce
  1. slide czasownik + finger rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She slid her fingers to the side and down; the surface changed.