"slid through" — Słownik kolokacji angielskich

slid through kolokacja
Popularniejsza odmiana: slide through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się całkowicie
  1. slide czasownik + through przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    We can slide through the day without even having to think.

    Podobne kolokacje: