"slide behind" — Słownik kolokacji angielskich

slide behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliźnij się z tyłu
  1. slide czasownik + behind przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    When I looked into his brown eyes, something slid behind them.

    Podobne kolokacje: