"slide under" — Słownik kolokacji angielskich

slide under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliźnij się poniżej
  1. slide czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I don't really care whether the thing can be slid under a door.

    Podobne kolokacje: