"slide onto" — Słownik kolokacji angielskich

slide onto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się na
  1. slide czasownik + onto przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I finished my third drink and slid a $ 20 onto the table.

    Podobne kolokacje: