"slide toward" — Słownik kolokacji angielskich

slide toward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się w kierunku
  1. slide czasownik + toward przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The big head slid past him, toward the rear of the car.

    Podobne kolokacje: