"slid off" — Słownik kolokacji angielskich

slid off kolokacja
Popularniejsza odmiana: slide off
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zsunąć się
  1. slide czasownik + off przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I slid off my bed and walked over to the wall between us.

    Podobne kolokacje: