"slide off" — Słownik kolokacji angielskich

slide off kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjeżdżalnia daleko
  1. slide czasownik + off particle
    Bardzo silna kolokacja

    I slid off my bed and walked over to the wall between us.

    Podobne kolokacje: