"slide over" — Słownik kolokacji angielskich

slide over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjeżdżalnia ponad
  1. slide czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He must let go or risk sliding over the edge.

    Podobne kolokacje: