"slid over" — Słownik kolokacji angielskich

slid over kolokacja
Popularniejsza odmiana: slide over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się ponad
  1. slide czasownik + over przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He must let go or risk sliding over the edge.

    Podobne kolokacje: