"slide one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

slide one's hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjeżdżalnia czyjś ręka
  1. slide czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She slid her hand down his body, found him hard and ready.

    Podobne kolokacje: